Andre begreber

Den institutionelle konkurrenceevne

Institutionel konkurrenceevne er det samme som strukturel konkurrenceevne. Årsagen til, at man også bruger betegnelsen institutionel konkurrenceevne er, at det er indretningen af samfundets institutioner, der påvirker virksomhedernes evne til at konkurrere.

Den residuale velfærdsmodel

Den residuale velfærdsmodel er kendetegnet af en lav grad af omfordeling og ydelserne er målrettet de dårligst stillede i samfundet. Modellen bygger på et liberalt værdisæt og kan findes i lande som Storbritannien og USA.

Den selektive velfærdsmodel

Den selektive velfærdsmodel sikrer befolkningens velfærd gennem obligatoriske forsikringer på arbejdsmarkedet...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind