Sociologiske teorier

Indenfor fagområdet sociologi findes der en lang række teorier. Nedenfor kan du se en oversigt over, hvilke teorier og teoretikere man typisk arbejder med i Samfundsfag:

Sociologiske teoretikere

Anthony Giddens

Giddens mener, at det senmoderne samfund er kendetegnet af fem tendenser, der påvirker individet. Du kan læse mere om teorien her.

Pierre Bourdieu

Bourdieus teori forsøger at forklare, hvordan magthierarkier opretholdes på tværs af generationer. Du kan læse mere om teorien her.

Ulrich Beck

Beck kigger på skyggesiderne ved det senmoderne samfund. Du kan læse mere om teorien her.

Thomas Ziehe

Ziehe kigger på, hvilke reaktionsmønstre individet udvikler som en reaktion på det senmoderne samfund. Du kan læse mere om teorien her.

Axel Honneth

Honneth beskæftiger sig med anerkendelsens betydning for individet. Du kan læse mere om teorien her.

Erving Goffman

Goffman undersøger, hvordan social interaktion foregår og hvilke spilleregler der er. Du kan læse mere om teorien her.

Jürgen Habermas

Habermas beskæftiger sig med, hvordan marked og stat påvirker vores liv. Du kan læse mere om teorien her.

Hartmus Rosa

Rosas teori handler om, hvordan tempoet er blevet skruet op i det senmoderne samfund. Du kan læse mere om teorien her.

Richard Sennett

Sennett kigger på, hvordan arbejdsmarkedet har forandret sig i det senmoderne samfund. Du kan læse mere om teorien her.

Karl Marx

Marx kigger på kapitalejernes udnyttelse af lønarbejderne. Du kan læse vores noter om teorien her.

Èmile Durkheim

Durkheim kigger på, hvad der binder et samfund sammen. Du kan læse vores noter til hans teori her.

Max Weber

Weber undersøger konsekvenserne af målrationel handlen. Du kan læse vores noter til hans teori her.

Zygmunt Bauman

Bauman beskæftiger sig med en række ting. Han kigger blandt andet på konsekvenserne ved globalisering og hvordan samfundet har ændret sig. Du kan læse vores noter her.

Niklas Luhmann

Luhmann undersøger kommunikation. Du kan læse mere om teorien her.

Michel Foucault

Foucault beskæftiger sig med magt og disciplinering. Du kan læse vores noter om teorien her.

Sociologi

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind