Sociologiske teorier

Indenfor fagområdet sociologi findes der en lang række teorier. Nedenfor kan du se en oversigt over, hvilke teorier og teoretikere man typisk arbejder med i Samfundsfag:

Sociologiske teoretikere

Anthony Giddens

Giddens mener, at det senmoderne samfund er kendetegnet af fem tendenser, der påvirker individet. Du kan læse mere om teorien her.

Pierre Bourdieu

Bourdieus teori forsøger at forklare, hvordan magthierarkier opretholdes på tværs af generationer. Du kan læse mere om teorien her.

Ulrich Beck

Beck kigger på skyggesiderne ved det senmoderne samfund. Du kan læse mere om teorien her.

Thomas Ziehe

Ziehe kigger på, hvilke reaktionsmønstre individet udvikler som en reaktion på det senmoderne samfund. Du kan læse mere om teorien her.

Axel Honneth

Honneth beskæftiger sig med anerkendelsens betydning for individet. Du kan læse mere om teorien her.

Erving Goffman

Goffman undersøger, hvordan social interaktion foregår og hvilke spilleregler der er. Du kan læse mere om teorien he...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind