[1]

Teorier og teoretikere i Samfundsfag

Her finder du vores oversigtskompendium over teorier og teoretikere i Samfundsfag. Teorier er en vigtig del af Samfundsfag, da vi bruger dem til at undersøge samfundet og finde mening i de mønstre, vi kan se.

En teori kan være mange ting, og de fleste af de faglige emner og begreber i Samfundsfag stammer fra teorier. Hvis du er blevet bedt om at inddrage teori i en opgave, så kan du formentlig inddrage det meste af stoffet fra pensum. I det tilfælde kan du med fordel bruge vores noter til Samfundsfag A som inspiration.

I dette kompendium dækker vi en række teorier, som man ofte beskæftiger sig med i Samfundsfag:

Her kan du set uddrag fra siden Sociologiske teorier:

Teorier om socialisering

Der er flere teoretikere, der beskæftiger sig med socialisering:

Teorier om social arv

Både Pierre Bourdieu og Anthony Giddens beskæftiger sig med social arv.

Teorier om det senmoderne samfund

Der er mange teoretikere, der beskæftiger sig med det senmoderne samfund:

Teorier om identitetsdannelse

Flere teoretikere beskæftiger sig med identitet:

  • Anthony Giddens mener, at identitet er en sammenhængende fortælling vi fortæller om os selv.
  • Erving Goffman mener, at identitet er noget, der skabes i samspil med ens omgivelser.
  • Richard Sennett mener, at ens arbejde er ens identitet.
  • Thomas Ziehe mener, at individet tror, at det kan forme dets identitet, men i virkeligheden er individet ret begrænset.
  • George Herbert Mead mener, at identitetsdannelsen foregår gennem barnets rollespil.

Teorier om aktør og struktur

I debatten mellem aktør og struktur vil man typisk sætte Èmile Durkheim og Pierre Bourdieu på struktur-siden, mens Max Weber og Anthony Giddens placeres på aktør-siden.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Teorier og teoretikere i Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
  • 18-01-2024
    Givet af 2.g'er på STX