Perspectives

Introduktion

At lave en perspektivering (perspectives) af en tale indgår normalt ikke som en direkte instruktion i en skriftlig eksamensopgave i engelskfaget. Men den kan indgå indirekte. Bliver du fx bedt om at diskutere (discuss) din tales synspunkter, kan du perspektivere til andre sammenhænge. Til gengæld bliver du typisk bedt om perspektivere din tale til mundtlig eksamen eller i større skriftlige opgaver.

Du kan perspektivere på flere måder, men fællestrækket er, at du skal sammenholde din tale med noget andet for at finde forskelle og ligheder.  Her gennemgår vi et par af de mest almindelige måder at perspektivere taler på.

Bemærk, at verbet “at perspektivere” oversættes til to put into perspective eller to relate to på engelsk. De udtryk kan du fx møde i opgaveinstrukserne til den tekst, du trækker til mundtlig eksamen.

Tematisk perspektivering

Det mest normale er at foretage en tematisk perspektivering. Her er det altså talens emne (tema), der er omdrejningspunktet. Du kan overordnet set lave to slags tematisk perspektivering.

Den e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind