Delivery of the speech

Introduktion

God kommunikation handler om mere end ordene, der siges. Mange glemmer det aspekt af talen, der handler om fremførelse (delivery) - måske fordi vi ofte arbejder med taler i tekstformat. Men du kan sagtens arbejde med en tale i videoformat, og her bliver den visuelle og auditive side rigtig interessant. Har du ikke allerede adgang til din tale i videoformat, kan du ofte finde den på YouTube

De fleste talere er bevidste om deres kropssprog og fremtoning. I dag får navnlig politikere medietræning, hvor de vejledes til at fremstå rolige, selvsikre og sympatiske over for pressen og vælgerne. 

Kropssprog (body language)

Kropssprog spiller en stor rolle i god kommunikation og kan have betydning for, hvor troværdig vi oplever en person. Du kan for eksempel undersøge talerens gestik (gestures), altså kropsbevægelser såsom bevægelser med arme eller hænder. Du kan også se på talerens mimik (facial expressions), altså ansigtsudtryk. Endelig kan taleren også bruge øjenkontakt (eye contact) som et bevidst virkemiddel. Ved at fastholde andres blik kan han virke dominerende eller viljefast, alt afhængig af konteksten. Omvendt kan manglende øjenkontakt med tilhørerne få taleren til at fremstå arrogant, eller som om han lever i sin egen verden.

Jo mere man bruger sin krop og sit ansigt, når man taler, jo mere levende og passioneret virker man. Omvendt kan det også blive så meget, at det virker forstyrrende, eller som om taleren ikke har kontrol over sig selv. Det samme dilemma gælder et nedtonet kropssprog og mimik: På den ene side kan det blive opfattet, som om man har fuld kontrol over sig selv og er meget rolig, og på den anden side kan det virke, som om man er ligeglad med emnet og de mennesker, man taler til.

Stemmeføring (tone of voice)

Man har naturligvis den samme stemme (voice) hele tiden, for den er man nu engang født med, men man kan ændre sin tone (tone), bevidst eller ubevidst. Når du undersøger en talers måde at bruge sin stemme på, kan du både se på taletempo (speaking pace) og stemmeleje (vocal pitch).

Den første af de to giver nok...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind