Intention

Introduktion

Der er altid en intention (intention) med en tale, altså et formål med den. Dette analysepunkt er særligt interessant, fordi intentionen er den hensigt, der ligger bag hele talen og de valgte virkemidler. Alt i talen er typisk tilpasset den intention, som taleren har med den. Det, du har fundet frem til i din analyse, bør naturligt lede frem til nogle pointer om intentionen bag.

Hvad er intentionen?

Ifølge den klassiske retorik er der tre hovedformål med en tale: at informere (to inform), at underholde (to entertain) og at overtale (to persuade).

En tale vil ofte rumme mere end én intention, men tit vil du kunne analysere dig frem til, at en er mere dominerende end de andre. Inden for politik vil det typisk være overtalelse, der er den primære hensigt, fordi en politiker selvfølgelig ønsker opbakning fra vælgerne til sine politiske synspunkter og mærkesager. Derudover kan hovedintentionen - fx to inform - godt brydes ned i underintentioner:

Et konkret eksempel på en tale med flere intentioner er præsident George W. Bush’ “War on Terror”-tale fra d. 20. september 2001. Det specielle ved denne tale er, at Bush forsøger at tale til flere forskellige modtagere på én gang, og selvom hovedformålet over for begge grupper er at informere, er der meget forskellige underformål: Bush taler til den amerikanske befolkning for at berolige dem efter 9/11-terrorangrebet...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind