Types of speeches

Mange af de taler, som du kan blive bedt om at analysere i undervisningssammenhæng, tilhører bestemte typer, som deler nogle karaktertræk og ofte er knyttet til helt bestemte lejligheder.

Fx er der i politisk sammenhæng en række faste lejlighedstaler, som politiske ledere holder i bestemte sammenhænge. Hvis vi ser på USA, kunne det fx være den inaugural address, som nyindsatte præsidenter holder i januar, eller den årlige State of the Union-tale under præsidentperioden. Det kunne også være den victory speech, som holdes efter et vundet valg, eller den særlige address to the nation, som bruges i krisesituationer (fx ved 9/11). Endelig vil man ofte blive bedt om at se på den announcement speech, som en præsidentkandidat bruger til at annoncere sit kandidatur.

Der findes også typer af taler, som ikke direkte indgår i en politisk sammenhæng. Fx kan man ofte møde en commencement address, som holdes for den dimitterende årgang på et universitet. På de prestigefyldte skoler i USA er det ofte berømtheder og politikere, som står for disse taler, og ofte berører talerne emner af national (eller global) interesse. Dermed er de interessante for andre mennesker end dem, som sidder i salen.

Endelig er TED Talks også en populær genre, som meget ofte indgår i eksamensopgaver i engelskfaget. TED Talks har til formål at sprede viden om en lang række videnskabelige og almene emner, og de er ofte en slags krydsning mellem tale og foredrag. Selvom deres erklærede formål er at informere, kan de dog også indeholde mere politiske budskaber.