Familie

  • Familien spiller en central rolle i individets socialisering og identitetsdannelse. Familiens rolle har dog ændret sig gennem tiden.
    • I det traditionelle samfund: Familien var selverhvervende. Kvinder var hovedansvarlig for opdragelse, men tog del i produktionen. Mænd havde hovedansvaret for produktionen, men tog del i opdragelsen. Børn hjalp til i produktionen.
    • I det moderne samfund: Produktionen er flyttet ud af hjemmet. Kvinden var i hjemmet og tog sig af børnene. Manden stod for at brødføde familien.
    • I det senmoderne samfund: Både mand og kvinde er i arbejde. Børnene er i institution.
  • Familietyper
    • Teamfamilien: Vægter individualitet og fællesskab højt. Demokratisk opdragelse, hvor der indgås kompromisser i et forsøg på at finde balance ml. fælless...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind