Køn og ligestilling

Hvad er køn?

  • Biologisk determinisme: Antagelse om, at der findes to køn med forskellige evner og redskaber. Forskellene er biologiske og kan ikke forandres. Kønsidentitet er altså biologisk forudbestemt.
  • Køn som en social konstruktion: Kønsnormer og kønsroller er samfundsskabte og ikke naturgivne. Dvs. at de værdier kønnene tillægges i samfundet kan skifte med tiden og med kultur.

Judith Butler

  • Butler mener, at både det biologiske og sociale køn er konstrueret. Vi fødes ikke som dreng eller pige, men vores kønsidentitet bliver skabt ved at vi efterligner fastlagte kulturelle kønsopfattelser.
  • Butler mener, at køn er noget man gør/performer gennem den måde man handler og fremtræder på. Køn er ikke noget, der er skabt på forhånd.
  • At køn er noget man gør betyder ikke, at man er fri til at gøre hvad man vil med sit køn. Tværtimod betyder det, at man er nødt til at handle på bestemte måder for at blive genkendt som mand eller kvinder. Hvis man bryder kønsnormerne kan man blive socialt udstødt.
  • Butler har været indflydelsesrig i
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind