Kulturelle mønstre

 • Kultur: Samlebetegnelse for en gruppe eller et samfunds normer, værdier og skikke. Kan være alt fra religion til, hvordan man spiser.
 • Hofstedes løgmodel - kultur består af flere lag
  • Yderste lag: Symboler, fx Dannebrog.
  • Næstyderste lag: Helte, fx Holger Danske.
  • Næstinderste lag: Ritualer, fx fejring af grundlovsdag.
  • Inderste lag: Værdier, fx demokrati. Værdierne bestemmer, hvad der er rigtig og forkert inden for kulturen.
 • Vi- versus jeg-kultur
  • Jeg-kultur: Modernitet, individet i centrum, alders- og kønsbestemt adfærd er udvisket.
  • Vi-kultur: Traditionalitet, familie, fællesskabet i centrum, adfærd bestemt af alder og køn.
 • Mainstream kultur: Den kultur, der regnes for “normalen”.
 • Subkultur (delkultur): En minoritets kultur, der bygger på andre værdier e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind