Medier og politik

Hvad er medier?

  • Et medie formidler information fra en afsender til en eller flere modtagere.
  • Massemedier er envejskommunikation fra én afsender til mange modtagere. Fx aviser og TV. Har typisk en redaktion som udvælger nyheder.
  • Sociale medier er kendetegnet ved at informationen kan gå begge veje. Alle kan være både afsender og modtager.
  • Public service: Medier, der har til formål at oplyse befolkningen og som ikke er kommercielle.

Mediernes rolle

  • Den fjerde statsmagt: Nogle mener, at medierne fungerer som den fjerde statsmagt, der kontrollerer, at regeringen (den udøvende magt), Folketinget (den lovgivende magt) og domstolene (den dømmende magt) bruger deres magt i overensstemmelse med loven. Nogle kalder dette for mediernes rolle som vagthund, dvs. at medierne råber op, hvis de ser magtmisbrug og korruption.
  • Nogle mener, at medierne er en jagthund. Dvs. at medierne jagter sensationer og skandaler fremfor at have
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind