Rettigheder og pligter

Statsborgerskab

 •  Ubetinget ret til at opholde sig i et land. Som statsborger er man underkastet de rettigheder og pligter, der gælder for alle borgere i landet. I Danmark får man statsborgerskab gennem indfødsret eller hvis man har haft fast bopæl i landet i 9 år og består en indfødsretstest.
 • Rettigheder for danske statsborgere
  • Privatslivets fred
  • Ytrings-, forsamlings-, forenings- og trykkefrihed
  • Religiøs frihed
  • Bevægelsesfrihed
  • Retssikkerhed
  • Ligeberettigelse mellem mænd og kvinder
  • Valgret og valgbarhedsret
  • Ret til beskyttelse mod bagtalelse og tilsvining
  • Gratis læge- og hospitalshjælp
  • Gratis uddannelse
  • Ret til sociale ydelser
 • Pligter for danske statsborgere
  • Undervisningspligt
  • Værnepligt
  • Overholdelse af landets love og regler
  • At betale skat
  • Påtage sig borgerlige om
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind