Den offentlige sektor i Danmark

Den offentlige sektors opgaver

 • Holdningen til hvilke opgaver den offentlige sektor skal varetage hænger sammen med politisk ståsted.
 • I Danmark er der bred politisk enighed om, at statens opgaver er (i højere eller mindre grad) at:
  • Regulere samfundsøkonomien, fx gennem finanspolitik.
  • Udligne sociale forskelle i samfundet (omfordeling).
  • Forsyne befolkningen med offentlige goder, såsom politi, sundhedsvæsen og skoler.
  • Modvirke markedsfejl, fx monopoldannelse.
  • Regulere borgernes adfærd indenfor bestemte områder, fx via cigaretafgifter for at begrænse rygning.
 • Den offentlige sektor består af staten, regionerne, kommunerne, selvejende institutioner (fx gymnasier) og fonde (fx ATP).
  • Staten har ansvar for forsvar, politi, domstole, motorveje, universiteter, forskning, miljø m.fl.
  • Regionerne har ansvaret for sundhedsvæsenet, regional udvikling, trafik og nogle miljøopgaver.
  • Kommunerne har ansvaret for folkeskoler, veje, parker, kloak, kontanthjælp, pension, hjemmepleje, børnehaver, jobcentre m.fl.
 • Størrelsen på den offentlige sektor kan måles på forskellige måder. En typisk metode er at se på de offentlige udgifter som andel af BNP. I DK er det ca. 51 %.

Den offentlige sektors indtægter

 • Den offentlige sektors
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind