Sociologi

Her finder du vores noter til sociologi på B-niveau. Noterne giver dig en kort og præcis gennemgang af nogle af de vigtigste sociologiske emner.

Vi dækker følgende emner:

Her ser du et uddrag fra vores side om Sociale medier

 • Der er forskellige holdninger til, hvilken betydning sociale medier har for demokratiet.
 • Nogle argumenterer for at sociale medier styrker demokratiet:
  • Sociale medier giver politikerne direkte adgang til deres vælgere. Det gør det muligt for vælgerne at stille spørgsmål direkte til politikerne. Den direkte adgang til vælgerne kan også være med til at give politikerne en bedre idé om, hvad befolkningen mener. Direkte kommunikation ml. borgere og politikere kan være med til at fremme borgernes deltagelse i demokratiet.
  • Sociale medier giver befolkningen nye muligheder for at mobilisere sig politisk, fx #MeToo-bevægelsen.
  • Nogle mener, at sociale medier skaber et rum for demokratisk dialog - også kaldet en herredømmefri samtale jf. Habermas.
  • Nogle mener, sociale medier kan bidrage til demokratisk dannelse, da man bliver præsenteret for forskellige synspunkter, hvilket kan lære en at lytte til andre og se ting fra deres perspektiv.
 • Nogle argumenterer for, at sociale medier svækker demokratiet:
  • Nogle mener, at den direkte kommunikation er en negativ ting. Det skyldes, at politikerne ikke skal igennem en gatekeeper for at få deres budskaber ud, hvilket gør det lettere at sprede usandheder. Politikerne kan på sociale medier selv bestemme, hvilke emner de skriver om.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind