Kriminalitet

Hvad er kriminalitet?

 • Kriminalitet: Adfærd som den herskende magt har besluttet er uacceptabel og som skal straffes. Det kan variere fra samfund til samfund, hvad der er kriminelt. I Danmark er kriminalitet adfærd der kan medføre straf ud fra de love Folketinget har vedtaget.
 • I Danmark er kriminalitet overtrædelser af straffeloven eller særlovene:
  • Overtrædelser af straffeloven
   • Ejendomskriminalitet, fx tyveri, røveri, hæleri og dokumentfalsk.
   • Voldsforbrydelser, fx vold og drab.
   • Seksual forbrydelser, fx voldtægt og besiddelse af børneporno.
   • Andre strafferetsforbrydelser, fx smugling og bestikkelse.
  • Overtrædelser af særlovene
   • Der er flere hundrede særlove, men det kan eksempelvis være overtrædelse af færdselsloven eller lov om euforiserende stoffer.
 • Mørketal: Forskellen på den registrerede kriminalitet og den faktiske kriminalitet.
 • Recidiv: Tilbagefald. Bruges om kriminelle der efter udstået straf begår ny kriminalitet.
 • Organiseret kriminalitet: Kriminalitet begået af grupper, der systematisk forfølger sine mål med ulovlige midler.
 • Læs mere i vores kompendium om kriminalitet.

Retssystemet og straf

 • Tre niveauer af domstole
  • Byretten. Danmark har 24 byretter.
  • Landsretten. Danmark har to landsretter. Landsretten behandler primært appelsager fra byretten. Hvis en sag går fra byret til landsret skal den fremføres på ny.
  • Højesteret. Danmark har én højesteret. Højesteret kan afgøre om Folketingets love stemmer overens med grundloven. Højesteret behandler typisk sager om, hvordan loven skal tolkes eller om en sag er blevet behandlet korrekt. I straffesager tager Højesteret ikke stilling til skyldsspørgsmålet kun om sagen er behandlet korrekt.
 • Anklager: Advokat, der repræsenterer anklagemyndigheden i en straffesag. Anklageren skal løfte bevisbyrden.
 • Forsvarer: Advokat, der varetager den sigtedes interesser.
 • Dommer: En dommer skal afgøre, hvorv
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind