Demokrati

Argumenter for, at sociale medier styrker demokratiet

Sociale medier gør det nemmere at deltage i den politiske debat

Den politiske debat foregår i dag i høj grad på sociale medier, hvor man let kan dele sine tanker og ytre sine meninger. Tidligere skulle man typisk møde op fysisk til borgermøder, demonstrationer eller debatter, hvis man ville deltage i den politiske debat. Det var tidskrævende at deltage i demokratiet. 

Sociale medier er langt mere tilgængelige. Det er gratis at oprette en profil og det kræver blot en internetforbindelse at deltage. Sociale medier gør det derfor muligt for flere borgere at deltage i den offentlige debat. Det er en styrke for demokratiet, da det giver borgerne større indflydelse på indretningen af samfundet.

Sociale medier giver direkte kontakt til politikerne

De fleste politikere har en profil på et eller flere sociale medier. Det muliggør direkte kontakt mellem borgere og politikere - uden om medierne, der normalt er gatekeeper og bestemmer, hvilken information der flyder mellem borgere og politikere.

Den direkte kontakt gør det muligt for borgerne at stille spørgsmål til politikerne om emner som de synes er spændende. Borgerne kan også gøre politikerne opmærksomme på deres problemer. Det er en klar fordel for demokratiet, da det øger borgernes indflydelse.

Den direkte kontakt gør det også muligt for politikerne at tale om lige præcis de emner om som de mener er vigtige. Politikerne behøver ikke tænker på om emnet lever op til nyhedskriterierne. Til gengæld er politikerne underlagt algoritmer, der afgør om det de skriver faktisk bliver vist.

Politikerne behøver heller ikke formulere sig kort eller sensationelt. Den direkte kontakt giver politikerne mulighed for at give en udførlig og nuanceret gennemgang af deres politik. 

Fraværet af gatekeepers kan dog også have negative konsekvenser.

Sociale medier gør det nemmere at mobilisere sig

Det er nemt at dele underskriftsindsamlinger og borgerforslag på sociale medier og det er et oplagt sted at arrangere demonstrationer.

Sociale medier kan øge valgdeltagelsen

Sociale medier er en informationskilde for mange borgere...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind