Klinisk psykologi

Hvad er klinisk psykologi?

Klinisk psykologi er den gren af psykologien, som beskæftiger sig med forebyggelse, diagnosticering og behandling af psykiske lidelser. Det er en af de mest betydningsfulde grene af den anvendte psykologi, fordi psykiske lidelser kan have store negative effekter på både enkeltpersoners livskvalitet og på samfundet som helhed. 

Klinisk psykologi kræver en særlig overbygning på en normal psykologuddannelse, fordi der er et særligt ansvar forbundet med at håndtere psykiske lidelser og sårbare personer. 

Forebyggelse af psykiske lidelser

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med forebyggelse af psykiske lidelser på både det individuelle plan og det samfundsmæssige plan.

Når en enkeltperson kommer i kontakt med psykiatrien, er det typisk, fordi der enten allerede er konstateret en psykisk lidelse, eller fordi omstændighederne giver en øget risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Hvis et barn fx mister en forælder i en tidlig alder, vil samfundet normalt tilbyde forebyggende psykolog...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind