Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser er en fællesbetegnelse for en række psykiske lidelser, som skaber forskellige afvigelser i personligheden. På de følgende sider kan du læse om et par af de mest kendte personlighedsforstyrrelser. 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra siden om dyssocial personlighedsforstyrrelse (psykopati).

Behandling

Mulighederne for behandling af dyssocial personlighedsforstyrrelse er begrænsede af flere grunde. 

For det første er dyssocial personlighedsforstyrrelse en lidt usædvanlig psykisk lidelse, fordi den især er skadelig for personer omkring personen med lidelsen (fx børn, partnere eller kollegaer). Personen med dyssocial personlighedsforstyrrelse kan derimod ofte ikke selv indse, at der overhovedet er et problem. Det er derfor langtfra sikkert, at personen overhovedet ønsker at modtage behandling. 

For det andet findes der slet ikke nogen dokumenteret behandling, som kan afhjælpe dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det bedste, man normalt kan håbe på, er at give personen lidt mere forståelse for andre menneskers grænser og en fornemmelse af, at det også har negative konsekvenser for personen selv, hvis andres grænser bliver overtrådt. Selv dette kan dog være vanskeligt at opnå, da en person med dyssocial personlighedsforstyrrelse typisk har svært ved at tage ved lære af straf og konsekvens. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind