Noter

Her kan du få et hurtigt overblik over de emner, som kompendiet beskriver.

Hvad er psykiske lidelser?

 • Psykiske lidelser er længerevarende psykiske tilstande, som kan hæmme en persons livskvalitet.
 • Historisk er der sket nogle skift i, hvad der er blevet anset som psykiske lidelser, i takt med skift i folks holdninger.
 • I det senmoderne samfund er der sket en stigning i antal mennesker, som bliver diagnosticeret med en psykisk lidelse. Det er dog ikke entydigt, om stigningen skyldes flere tilfælde eller blot at folk er blevet bedre til at opsøge hjælp.
 • Nogle psykiske lidelser er en slags ekstreme og vedvarende varianter af almindelige følelser, mens andre kan medføre deciderede vrangforestillinger og hallucinationer.
 • Der er ofte overlap mellem diagnoserne hos den enkelte patient, fordi flere af de mest almindelige psykiske lidelser også kan øge risikoen for at udvikle andre psykiske lidelser. Det er fx mere sandsynligt at udvikle depression, hvis man i forvejen har angst.

Angst

 • Angst er en slags vedvarende bekymringstilstand, som kommer til at dominere en persons hverdag.
 • Man kan skelne mellem generaliseret angst og fobisk angst. Generaliseret angst er ikke rettet mod noget bestemt, mens fobisk angst er rettet mod en helt specifik ting eller situation.
 • Angst kan give fysiske symptomer i kroppen, som fx hjertebanken eller søvnbesvær.
 • Årsager til angst kan fx være ubalancer i hjernens neurotransmittere, eller et liv mærket af traumatiserende forhold eller begivenheder.
 • Angst kan fx behandles med kognitiv terapi og psykoedukation, hvor personen bliver trænet i at genkende de tankemønstre, som angsten medfører. Svær angst kan kræve medicinsk behandling. Nogle antidepressiver kan fx også dæmpe symptomerne ved angst.
 • Fobisk angst behandles typisk med eksponeringsterapi, hvor personens gradvis bliver konfronteret med det, som han/hun frygter i trygge rammer.

Depression

 • Depression er en vedvarende tilstand af tristhed, som kommer til at dominere en persons hverdag.
 • De tre primære symptomer på depression er nedsat humør, nedsat energiniveau og nedsat interesse for omverdenen.
 • Årsagerne til depression kan fx være biologiske og relateret til hjernens nive
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind