Afhængighed

På de følgende sider kan du læse om forskellige former for afhængighed. 

Det kan variere lidt, hvilke typer afhængighed, der anerkendes som deciderede psykiske lidelser. Derudover kompliceres billedet af, at nogle typer afhængighed også påvirker kroppen fysisk - fx afhængighed af rusmidler. Disse typer afhængighed kan du derfor møde i sammenhæng med både Psykologi og Biologi. 

Her kan du læse et uddrag fra siderne om afhængighed.

Der findes mange forskellige typer af behandling for rusmiddel-afhængighed, da den optimale behandling både afhænger af typen af rusmiddel og graden af afhængighed. Der kan derudover være individuelle faktorer, som påvirker, hvilke behandlingstyper den enkelte er mest modtagelig overfor.

Ofte vil behandlingen af rusmiddel-afhængighed varetages af et misbrugscenter, som har erfaring med at håndtere den specifikke type misbrug. Selve behandlingen vil typisk involvere en form for kognitiv adfærdsterapi, hvor man gennem en række samtaler kan blive mere afklaret om sit misbrug og dets negative konsekvenser, samt få vejledning i at rette sit fokus mod andre sider af sit liv og væk fra misbruget og misbrugsmiljøet. Ofte vil misbrugsbehandling også inddrage den ramte persons familie, som kan være med til at støtte op om vejen ud af misbruget. 

Hvis ens afhængighed har medført et omfattende misbrug, så kan det være nødvendigt at modtage medicinsk behandling for at styre de voldsomme abstinenser, som man kan få, mens man trapper ud af rusmidlet. 

Normalt vil behandling af rusmiddel-afhængighed være rettet mod et komplet stop for brugen af rusmidlet, da der ellers vil være en stor risiko for, at der igen opstår afhængighed og misbrug. Ved afhængighed af særligt stærke rusmidler (fx heroin) kan vejen ud af afhængighed dog være lang og kompleks, og måske kræve behandling af flere omgange.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind