Tegn et hældningsfelt

Her kan du få hjælp til at tegne et hældningsfelt for en differentialligning. Du kan også få hjælp til at tegne en løsningskurve i samme koordinatsystem som hældningsfeltet.

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Tegn et hældningsfelt for differentialligningen.
  • Tegn et hældningsfelt for differentialligningen sammen med den løsningskurve, der går gennem punktet (0,15).
  • Tegn et hældningsfelt for differentialligningen i vinduet [0;20] x [0;100].

Metode

Et hældningsfelt er et koordinatsystem med linjeelementer. Du kan tegne et hældningsfelt i et CAS-værktøj. Få hjælp til at tegne et hældningsfelt i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™, Maple™ og TI-Nspire™.

I CAS-vejledningerne gennemgår vi også, hvordan du kan tegne en løsningskurve, dvs. grafen for en partikulær løsning, i samme koordinatsystem som hældningsfeltet. Desuden beskriver vi, hvordan du kan justere hvilket udsnit af hældningsfeltet, du får vist.

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX A. Selv om du ikke går på STX, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her: