Tegn et hældningsfelt

Her kan du få hjælp til at tegne et hældningsfelt for en differentialligning. Du kan også få hjælp til at tegne en løsningskurve i samme koordinatsystem som hældningsfeltet.

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Tegn et hældningsfelt for differentialligningen.
  • Tegn et hældningsfelt for differentialligningen sammen med den løsningskurve, der går gennem punktet (0,15).
  • Tegn et hældningsfelt for differentialligningen i vinduet [0;20] x [0;100].

Metode

Et hældningsfelt er et koordinatsystem med linjeelementer. Du kan tegne et hældningsfelt i et CAS-værktøj. Få hjælp til at tegne et hældningsfelt i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™, Maple™ og TI-Nspire™.

I CAS-vejledningerne gennemgår vi også, hvordan du kan tegne en løsningskurve, dvs. grafen for en partikulær løsning, i samme koordinatsystem som hældningsfeltet. Desuden beskriver vi, hvordan du kan justere hvilket udsnit af hældningsfeltet, du får vist.