Differentialligninger

Hvis du vil vide mere om differentialligninger, så anbefaler vi, at du læser i kompendiet Differentialligninger.

Løs en differentialligning (fuldstændig løsning)

Den fuldstændige løsning til en differentialligning kan bestemmes i CAS-vinduet med kommandoen BeregnODE(<ligning>,<afhængig variabel>,<uafhængig variabel>). Når du taster differentialligningen ind, så skal du bruge "mærke"-notationen. Fx y'.

Fx løser du differentialligningen y' = x med kommandoen BeregnODE(y'=x,y,x).

Løs en differentialligning (partikulær løsning)

Du kan bestemme en partikulær løsning til en differentialligning i CAS-vinduet med kommandoen BeregnODE(<ligning>,<afhængig variabel>,<uafhængig variabel>,<punkt(er) på f>).

Hvis du får givet en begyndelsesbetingelse på formen y(x0) = y0, så skal du indtaste punktet (x0,y0) i kommandoen.

Fx løser du differentialligningen y' = x med begyndelsesbetingelsen y(0) = 1 med kommandoen BeregnODE(y'=x,y,x,(0,1)).

Tegn et hældningsfelt

Hældning...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind