Differentialligninger

Løs en differentialligning uden begyndelsesbetingelse

Du kan løse en differentialligning uden en begyndelsesbetingelse med kommandoen

dsolve(<differentialligning>,y(x))

I ovenstående kommando er y den afhængige variabel, mens x er den uafhængige variabel. Hvis du arbejder med andre variable end x og y, så skal du udskifte de variable i kommandoen.

Når du opskriver differentialligningen, så kan du bruge notationen y'(t) eller dy/dt. Du kan ikke bruge notationen y'. Fx kan du skrive y'(t) = y(t) - 5, men ikke y' = y - 5.

Her viser vi, hvordan vi bestemmer den fuldstændige løsning til differentialligningen y' = 2y:

" _C1" i løsningen til differentialligningen er en vilkårlig konstant, dvs. at løsningen til differentialligningen y'(t) = 2y(t) er y(t) = k · e2t.

Løs en differentialligni

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind