Oversigt over oldtidens filosofiske skoler

På denne sider giver vi dig et overblik over de filosofiske skoler i oldtiden - fra de første naturfilosoffer til hellenismens populære skoler.

Naturfilosoffer

De tidligste filosoffer tog udgangspunkt i observationer i naturen - derfor kaldes de naturfilosoffer. Naturfilosofferne var en slags forløbere for nutidens fysikere og matematikere. De brød med de mytologiske og religiøse forklaringer og prøvede i stedet at finde en mere rationel/fornuftbaseret opfattelse af naturen.

Nogle af naturfilosofferne var:

...

Sofisterne

I 400-tallet f.Kr. opstod en gruppe filosoffer, som kaldte sig selv sofister. Det kommer af det græske ord for visdom (sofos), og de opfattede sig selv som vismænd.

To væsentlige sofister var:

...

Sokrates

Sokrates (469-399 f.Kr.) er en filosof fra Athen. Sokrates gør op med sofisterne. I modsætning til sofisterne mente Sokrates, at der findes objektive sandheder.

Han blev kendt for at gå rundt i Athens gader og diskutere filosofi med alle mulige folk. Han fik en del elever, blandt andet Platon.

...

Platon

Platon (ca. 428-347 f.Kr.) var fra en af Athens fornemme familier og en af Sokrates’ elever. Han er den primære kilde til Sokrates, men udvikler også sine egne tanker...

Aristoteles

Aristoteles (ca. 384-322 f.Kr.) var Platons elev. Hans filosofi går dog på mange måder i modsat retning af Platons idélære.

...

Stoicisme og epikuræisme

Stoicismen og epikuræismen er to filosofiske retninger, der begge blomstrede frem i hellenistisk tid som hinandens modsætninger. Fælles for dem begge er dog, at de begge sætter individets behov i centrum fremfor samfundets.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind