Filosofi og retorik

På denne side forklarer vi kort om de vigtigste begreber inden for antikkens filosofi og retorik. Du får desuden en liste over de vigtigste filosoffer fra antikken på siden om personer fra antikken. Se også Studienets oversigt over oldtidens filosofiske skoler.

Anamnese / Anamnesis

Hos Platon er anamnesis sjælens måde at erkende på. Det sker ved, at sjælen gen-erindrer (an-nammer) sandheder fra tidligere liv eller fra de evige idéers verdenMneskein betyder ‘at erindre’.

Andreia

Andreia betyder 'mand', 'mandsmod' eller bare 'mod' på græsk. Andreia forstået som 'mod' var én af de fire klassiske dyder og havde stor betydning som ideal i antikken. Det tilsvarende ord på latin er virtus.

Animus

'Sjæl' på latin.

Apollinsk / Apollinske livssyn

Det apollinske er det rolige og harmoniske. Det apollinske livssyn vil sige, at man opfatter tilværelsen som noget harmonisk, der i sin naturlige tilstand er ordnet og i balance. Begrebet har navn efter guden Apollon, der bl.a. er en visdomsgud.

Det apollinske står i modsætning til det dionysiske, som har navn efter vinguden Dionysos, og som forstår tilværelsen som i bund og grund kaotisk og uordnet.

Aporia

Rådvildhed/tvivl. Aporía er en tilstand Sokrates’ samtalepartnere bringes i, efter han har overbevist dem om, at deres mening (doxa) ikke holder. Nogle af dialogerne ender i denne tilstand. Mere om Sokrates' (og Platons) metode.

Arche

Betyder 'oprindelse', 'begyndelse', 'grundlag' eller 'årsag'. I filosofi er det ofte en betegnelse for et grundprincip, enten 'årsag' som begreb i sig selv eller det grundlag for filosofien, som ikke kan bevises. Hos førsokratikerne betyder ordet 'urstof'.

Areté

Den fuldkomne dyd, betyder egentlig ‘bedsthed’. Areté kan formuleres som det at besidde de fire klassiske dyder: mod, retfærdighed, visdom og selvbeherskelse. Areté kan både tolkes som bedsthed i krig og mandsmod, som fx i Iliaden, og som bedsthed i erkendelse og etik i filosofisk forstand som hos Platon og Sokrates. 

Determinisme

Determinisme er i filosofien den opfattelse, at alting har bestemte årsager. Alting er årsagsbestemt. En ekstrem version af determinismen vil sige, at alting sker med nødvendighed, fordi der er en række årsager, der med nødvendighed fører dertil. I stoicismen knyttes determinismen til skæbnetro (fatalisme). En klassisk problemstilling for determinismen er, om den frie vilje findes eller ej.

Dialektik / Dialektisk metode

Sokrates’ samtalemetode, som består i at udspørge samtalepartneren om hans mening/opfattelse af et emne. Gennem vedvarende at spørge dybere ind ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind