Filosofi og retorik

På denne side forklarer vi kort om de vigtigste begreber inden for antikkens filosofi og retorik. Du får desuden en liste over de vigtigste filosoffer fra antikken på siden om personer fra antikken. Se også Studienets oversigt over oldtidens filosofiske skoler.

Animus

'Sjæl' på latin.

Aporia

Rådvildhed/tvivl. Aporia er en tilstand Sokrates’ samtalepartnere bringes i, efter han har overbevist dem om, at deres mening (doxa) ikke holder. Nogle af dialogerne ender i denne tilstand. Mere om Sokrates' (og Platons) metode.

Arche

Betyder 'oprindelse', 'begyndelse', 'grundlag' eller 'årsag'. I filosofi er det ofte en betegnelse for et grundprincip, enten 'årsag' som begreb i sig selv eller det grundlag for filosofien, som ikke kan bevises. Hos førsokratikerne betyder ordet 'urstof'.

Areté

Den fuldkomne dyd, betyder egentlig ‘bedsthed’. Areté kan formuleres som det at besidde de fire klassiske dyder: mod, retfærdighed, visdom og selvbeherskelse. Areté kan både tolkes som bedsthed i krig og mandsmod, som fx i Iliaden, og som bedsthed i erkendelse og etik i filosofisk forstand som hos Platon og Sokrates. 

Dialektik / Dialektisk metode

Sokrates’ samtalemetode, som består i at udspørge samtalepartneren om hans mening/opfattelse af et emne. Gennem vedvarende at spørge dybere ind i emnet problematiseres opfattelsen og samtalepartneren indser sin uvidenhed. På den baggrund bliver det muligt efterhånden at nå frem til større erkendelse. Mere om Sokrates' (og Platons) metode.

Dialog / Sokratisk dialog

Platon skrev efter Sokrates’ død en række filosofiske dialoger, hvor Sokrates er hovedpersonen. Derfor kaldes de også sokratiske dialoger. I disse dialoger fører Sokrates en samtale med en dialogpartner, som vedvarende udspørges om et filosofisk emne. På den måde fører dialogen frem mod større erkendelse. Mere om Sokrates' (og Platons) di...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind