Personer

Her finder du en kort beskrivelse af personer, som du kan støde på i faget Oldtidskundskab. Vi har både historiske personer fra antikken og mytologiske personer med. 

Achilleus

Den stærkeste græske helt i den trojanske krig og en af hovedpersonerne i Iliaden. Achilleus er halvgud, for hans mor er havnymfen Thetis, mens hans far er kong Peleus af Fthia i Grækenland. Læs mere om Achilleus.

Agamemnon

Konge af Mykene og grækernes øverste leder i den trojanske krig. Mykene var den vigtigste græske by i mykensk bronzealder, hvor man forestillede sig, at Iliaden foregik. Læs mere om Agamemnon.

Aischylos

Ca. 524-456 f.Kr. Den ældste af de tre græske tragediedigtere, der er bevaret tragedier af. Levede i Athen og deltog i perserkrigene. Aischylos skrev over 70 tragedier, hvoraf syv er bevaret. Hans tragedier indeholder et forholdsvis traditionelt livssyn.

Alexander den Store

356-323 f.Kr. Makedonsk konge og feltherre, som erobrede Perserriget og hele det østlige middelhavsområde. Et enormt rige fra Makedonien i nordvest til Indusfloden i sydøst (grænsen til Indien). Pga. Alexanders erobringer blev dette store område efterfølgende domineret af græsk kultur, og hellenismen blev dermed indledt. Alexander var søn af Filip 2, og havde Aristoteles som lærer. Mere om Alexander den Store.

Alkibiades

450-404 f.Kr. Græsk politiker, hærleder og en dygtig retoriker, som tilhørte kredsen omkring Sokrates i Athen, nevø til Perikles. Alkibiades skiftede flere gange side mellem Athen og Sparta under den peloponnesiske krig. Han var sandsynligvis medvirkende til, at Athen endte med at tabe krigen. Se også: Alkibiades' tale i Symposion.

Antifon

Ca. 490-411 f.Kr. En attisk taler, retoriker og underviser. Den første i Athen til at skrive retstaler for andre mod betaling. Blev kendt som modstander af demokratiet og fortaler for oligarki (fåmandsvælde).

Antigone

Datter af Ødipus og en central figur i den thebanske sagnkreds (se myterne om De syv mod Theben). Desuden hovedpersonen i Sofokles' tragedie, Antigone.  Antigone insisterer på at følge gudernes love, men straffes af sin onkel, kong Kreon, og ender med at begå selvmord.

Antonius (Marcus Antonius)

82-30 f.Kr. Romersk politiker og hærfører, som var en central del af magtkampen i Rom efter mordet på Cæsar. Han var Cæsars øverste gener...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind