Noter

Her er vores notesamlinger til økologi. Noterne giver overblik over alt dit kernestof i økologi, når du har Biologi C, B eller A eller Bioteknologi A. 

Du kan læse en uddybende forklaring af emnerne i notesamlingen ved at klikke på begreberne i teksten. Så kommer du videre til vores kompendier i Biologi og Bioteknologi.

Vælg dit niveau fra listen for at komme til noterne:

Her kan du se et uddrag af noterne

Et økosystem er et afgrænset område på land eller i vand, hvor levende organismer lever i samspil med hinanden. Eksempler på økosystemer er f.eks. en bestemt sø eller skov.

Åbne og lukkede økosystemer

Man skelner mellem åbne og lukkede økosystemer.

  • Åbne økosystemer udveksler stof med omgivelserne.
  • Lukkede økosystemer er afgrænsede, og stof cirkulerer kun inden for økosystemet, f.eks. igennem fødekæden. Ideelle økosystemer er lukkede, men alle økosystemer udveksler stof med omgivelserne i større eller mindre grad, f.eks. gennem atmosfæren.

Abiotiske og biotiske faktorer

  • Abiotiske faktorer er økosystemets ikke-levende faktorer, f.eks. solindstråling, temperatur og nedbørsmængde.
  • Biotiske faktorer er de levende organismer i økosystemet. Planter, dyr, svampe, alger og bakterier er eksempler på biotiske faktorer i et økosystem.
  • Abiotiske og biotiske faktorer påvirker hinanden. Lysmængden påvirker f.eks. plantevæksten, ligesom plantevæksten påvirker mængden af dødt organisk materiale i jorden.

Succession

Succession er udviklingen af et økosystem gennem en række stadier over tid. Økosystemet kan gradvist ændre sig til en helt anden type økosystem. En hede kan f.eks. over tid ændre sig til en skov. Man skelner mellem to typer succession:

Primær succession

  • Primær succession er udvikling af et økosystem på helt nyt land, f.eks. på sand, som skyller op på en strand.
  • Økosystemet udvikler sig fra...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind