Økologi

Biologi C, B og A + Biotek A.

Økologi er det område inden for Biologi, der handler om organismers samspil med hinanden og deres miljø. 

Kompendiet her indeholder vores noter og begreber til økologi. Du kan bruge noterne og begreberne, uanset om du har Biologi C, B eller A eller Biotek A.

Du får også et overblik over alle vores kompendier om økologi. Kompendierne gennemgår tilsammen alt dit kernestof om økologi. 

Her kan du se et uddrag af vores notesamling til økologi

Fødekæder og fødenet viser, hvilke organismer i et økosystem der æder hinanden.

Autotrofe og heterotrofe organismer

Organismerne i fødekæder og fødenet placeres i to kategorier:

 • Autotrofe organismer kan selv danne organisk stof ud fra uorganisk stof. Fotoautotrofe organismer danner organisk stof ud fra CO2 og sollys ved fotosyntesen. Kemoautotrofe organismer danner organisk stof vha. energien i bestemte uorganiske stoffer.
 • Heterotrofe organismer kan ikke selv danne organisk stof. Heterotrofe organismer er nødt til at æde organisk stof dannet af andre organismer for at få energi.

Producenter, konsumenter og nedbrydere

Organismer i fødekæder og fødenet kategoriseres også efter, om de er producenter, konsumenter eller nedbrydere:

 • Producenter danner organisk stof ud fra enten uorganisk stof eller organisk stof fra andre organismer.
 • Konsumenter æder organisk stof dannet af andre organismer.
 • Nedbrydere er en type konsumenter, som udelukkende lever af dødt organisk materiale.

Typer af fødekæder

Der findes to slags fødekæder:

 • Græsningsfødekæder tager udgangspunkt i autotrofe organismer, der bliver ædt af heterotrofe organismer højere oppe i fødekæden.
 • Nedbryderfødekæder tager udgangspunkt i dødt organisk materiale, som bliver ædt af nedbrydere. Nedbryderne bliver derefter ædt af heterotrofe organismer højere oppe i fødekæden.

Trofiske niveauer

 • Fødekædens led kaldes trofiske niveauer.
 • Fødekædens producenter og konsumenter navngives efter, hvor højt et trofisk niveau de befinder sig på...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Økologi

[1]
Bedømmelser
 • 28-09-2020
  Givet af 3.g'er på STX