Populationsbiologi

Biologi A.

Populationsbiologi handler om, hvordan populationer indgår i deres miljø og udvikler sig over tid. 

Du arbejder f.eks. med vækstmodeller og med at bestemme populationsstørrelser i populationsbiologi.

Populationsgenetik er desuden et område inden for populationsbiologi. Populationsgenetik handler om mekanismer, der kan få en populations genetiske sammensætning til at udvikle sig over tid.

Du kan læse om populationsbiologi i vores kompendium:

Populationsbiologi

Her er vores kompendium om populationsbiologi.