Økosystemer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Et økosystem er et afgrænset område på land eller i vand, hvor stoffer og energi cirkulerer mellem forskellige organismer. Abiotiske og biotiske faktorer, fødekæder og energistrømme er eksempler på vigtige emner, når man arbejder med økosystemer. 

Vores kompendium gennemgår alt dit kernestof om økosystemer:

Økosystemer

Her er vores kompendium om økosystemer.