Stofkredsløb

Biologi C, B og A + Biotek A.

Stofkredsløb er stof, der cirkulerer mellem forskellige stofpuljer på jorden. 

Biologi og Bioteknologi arbejder med kulstofkredsløbet og evt. også kvælstofkredsløbet og fosforkredsløbet. 

Vores kompendium om stofkredsløb gennemgår de tre kredsløb. Du kan også se, hvilke kredsløb du skal arbejde med på dit fagniveau.

Stofkredsløb

Her er vores kompendium om stofkredsløb.