Komposition

Den ydre komposition er kendetegnet af frie vers og uregelmæssige strofer

”Natmaskinen” består af fire strofer. Ingen af stroferne er lige lange. Det vil sige, at der ikke er lige mange verslinjer i stroferne. I første strofe er der 10 vers, i anden strofe er der 12 vers, i tredje strofe er der 11 vers, og endelig er der 7 vers i den fjerde strofe.

Versene i de enkelte strofer er heller ikke lige lange eller bygget op på samme måde. Der er ikke noget fast rimmønster eller nogen bestemt rytme, der går igen på en systematisk måde fra vers til vers. Der er enkelte formuleringer, der gentages med en vis regelmæssighed (fx ”Vi har”… ”Vi er”… ”Vi er”…), men overordnet set er rytmen fra verslinje til verslinje forskellig. Vi sige derfor, at ”Natmaskinen” er kendetegnet af frie vers.

Det viser os, at der hverken er et mønster i længden af stroferne eller længden af versene. Der er heller ikke noget mønster i, hvordan de forskellige strofer er placeret i forhold til hinanden baseret på deres længde. Derfor kan vi konkludere, at formen i ”Natmaskinen” er fuldkommen fri og uregelmæssig. Vi kan også sige, at formen er ubunden i forhold til strofer og vers.

Virkning

De frie vers og uregelmæssige strofer giver ”Natmas...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind