Arbejdsspørgsmål

Det er både givende og krævende at analysere et digt. Du kommer bedst i gang med din analyse ved at læse digtet højt, helst flere gange. På den måde kan du bedre fornemme ordenes klang og rytmen i digtet.

Derefter kan du gå mere detaljeret til værks ved at svare på en række spørgsmål om ”Natmaskinen”. Du kan tage udgangspunkt i vores arbejdsspørgsmål til digtet. De dækker alle de områder, der normalt bliver inddraget i en digtanalyse, og så leder de dig godt på vej frem mod svaret på det helt centrale spørgsmål, nemlig: Hvad handler ”Natmaskinen” dybest set om?

Undervejs i processen er det en fordel at læse digtet igen, gerne flere gange. Du kan finde vores svar på alle spørgsmålene ved at læse på de følgende sider.

Indhold og tema

Hvad kendetegner den grundlæggende stemning ”Natmaskinen”?

Hvad er temaet i ”Natmaskinen”?

Genre

Hvilken virkning har det, at ”Natmaskinen” er et lyrisk digt?

Hvordan kan vi se, at ”Natmaskinen” er et digt med mange modernistiske træk?

Komposition

Hvad kendetegner den ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind