Andre sproglige virkemidler

Gentagelsen af ordet vi giver ”Natmaskinen” struktur

Ordet ”vi” optræder mange gange i digtet. Det bliver brugt første gang i anden strofe, hvor vi finder ud af, hvem dette ”vi” dækker over, nemlig ”Ugens overlevende”. Det er den flok mennesker, som er til koncert på Rockmaskinen, som er navnet på et spillested, der lå på Christiania i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne). Det lyriske jeg, som vi har mødt i første strofe, er også en del af vi’et.

Ordet ”vi” optræder to gange i anden strofe, fire gange i tredje strofe og to gange i fjerde strofe. På nær én gang står ordet ”vi” altid først i versene. Det ser vi især i tredje strofe. Her har vi understreget alle de steder, der står ”vi”:

Vi har hud af den sarteste drøm
og hjerter der lyser mere end neon.
Vi er kvæstede af dagens skarpe lyde,
blødende lyserød sne,
spiddet af avisoverskrifter.
Vi er en del af Natmaskinen
transformerer angst til venskab.
Vi bærer vore hjerner med stolthed
bytter drømme og cigaretter,
fylder os med rus og musik
bytter køn og masker ... 

Hver gang ordet ”vi” optræder i denne strofe, indleder det en karakteristik af vi’et. Brugen af vi er dermed bygget op efter en form for systematik. ”Vi” efterfølges af 2-4 vers, der fortæller os noget om dette fællesskab, fx at de har ”hud af den sarteste drøm”, eller at de er ”en del af Natmaskinen”.

I strofe 2 indleder ”vi” også vers med informationer om vi’et, nemlig at de er ”i trance og trang” og ”forkomne englebørn”. Overordnet set bruges ”vi” altså til at indlede en karakteristik af, hvem vi’et er.

Virkning

Den systematiske gentagelse af ordet ”vi” giver læseren en fornemmelse af, at der er en struktur i digtet, selv om der overordnet set ikke er en fast struktur...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind