Komposition

Kaldes også opbygning.

Handlingen er bygget op som et fragmenteret forløb

Handlingen i ”Latter” er bygget op som et fragmenteret forløb. Vi kan se det, fordi novellen starter lidt fremme i tid, hvor Andreas er blevet sendt ind på sit værelse af faderen. Han står ”bag den lukkede, smækkede, tavse dør” og råber til sin mor: ”Skrid! Lad mig være!”. Hun prøver at tale ham til fornuft, mens hun undertrykker den latter, der vokser i hende. Hele indledningsscenen er fortalt i nutid og virker meget dramatisk.

Herefter springer vi tilbage i tid og hører om årsagen til Andreas’ vrede: ”De sad alle tre i sofaen og drengen var i godt humør, de så tv og gjorde grin med studieværterne...” Her er vi altså tilbage i en scene, der er præsenteret som en meget mere traditionel begyndelse på en fortælling. Scenen er beskrevet i datid, og der er endnu ikke opstået noget stort drama. Det viser sig dog hurtigt, at vi her får oprullet baggrunden for den konflikt, der er endt med, at Andreas står på sit værelse og råber til moderen.

Det bliver tydeligt midtvejs i novellen, hvor vi er tilbage ved Andreas’ vredesudbrud: ””Skrid! Lad mig være!” Råber han nu til sin mor”. Dette markerer, at vi er nået frem (eller tilbage) til den scene, der indleder novellen. Vi kan se det, fordi det er den samme replik, som vi hører i novellens første linje.

Mod slutningen hører vi desuden om nogle begivenheder, der er svære at placere et konkret sted i handlingsforløbet. Vi kan se et eksempel på dette, når moderen tænker over, hvad der er kommet mellem hende og Andreas: ”Imellem dem. Er det hendes krop? Når han om morgenen snyder hende, og tager cyklen selvom hun har forbudt ham at cykle...” Eksemplet fortsætter et stykke frem.

Det er svært at placere de enkelte handlinger et bestemt sted i forløbet, men i novellens sammenhæng lader det til at gå forud for konflikten. Det er derfor med til at give os et indtryk af et fragmenteret forløb, hvor de enkeltstående begivenheder ikke fortælles i kronologisk rækkefølge. I stedet springer vi lidt frem og tilbage i tid, men det er ikke mere forvirrende, end at vi godt kan forstå handlingen.

Virkning

Handlingen i ”Latter” er bygget op som et...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind