Vinkel: Fokus på forældrenes konflikt

Konflikten afspejles på mange niveauer i teksten

Med den anden indfaldsvinkel foreslår vi at fokusere på forældrenes konflikt. Det er o…

...

Moderen virker omklamrende og overbeskyttende

Det skyldes, at konflikten med faderen delvist har med hendes konflikter med Andreas at gøre. Det finder vi ud af i den del af novellen, hvor vi bliver bragt lidt tilbage i tid, væk fra den aften, der udgør hoveddelen af handlingen. Her følger vi moderens tanker om Andreas, der tilsyneladende er begyndt at gøre oprør mod hendes opdragelsesfacon. Den lader til at være for omklamrende for ham.

Imellem dem. Er det hendes krop? Når han om morgenen sn…

...

Faderen mener, at Andreas skal lære at klare sig selv

Moderen har en tilgang til Andreas, hvor hun holder fast i det omklamrende og overbeskyttende. Faderen repræsenterer den modsatte tilgang. Det fremgår af en dialog mellem forældrene, som gengives i moderens tankestrøm:

„Han må lære at klare sig selv“ siger faderen, „lad ham nu være.“

Faderen lader ham ikke være. Han for…

...

Moderen har svært ved at se, hvad Andreas er blevet for stor til

Novellen viser tydeligt, at der er forskel på moderens og faderens måde at blande sig på. Faderen mener fx noget mere specifikt, når han beder moderen om at lade Andreas være. Det er, som om den intimitet, moderen plejede at have med Andreas, da han var mindre, er blevet upassende, nu hvor han er vokset. Faderen kan ikke sætte præcise ord på, hvad problemet er med det tætte mor-søn-forhold, så han beder bare moderen om at l…

...

Andreas og faderen forsøger at undgå ødipuskomplekset

På en måde minder både Andreas og faderen moderen om Ødipusmyten. Det er en myte fra det gamle Grækenland, der netop fungerer som en slags advarsel mod for tæt kontakt mellem moder og søn, efterhånden som sønnen bliver stor.

I myten om Ødipus går det galt for hovedpersonen, fordi han uden at vi…

...

Kviums maleri viser os barnet som en kampplads for forældrene 

Michael Kviums maleri ”European Eksperimental Painting” viser os, hvordan barnet kan være et stridspunkt eller ligefrem en kampplads for forældrene. Det er, som om de to voksne på billedet er fanget i en bevægelse, hvor de trækker det lille barn i hver deres retning. Barnet vrider sig grædende imellem dem og signalerer for os som beskuere, at det er ubehageligt at blive trukke…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind