Analyserende artikel: Børn og forældre i kunst og litteratur

Opgaveformuleringen stiller syv konkrete krav til dig

”Latter” er del af opgave 1 i det vejledende eksamenssæt på HF fra august 2018. Her lyder opgaveformuleringen:

Børn og forældre i kunst og litteratur

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan forholdet mellem børn og forældre kan fremstilles i kunst og litteratur.

I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Latter (tekst 1a) af Naja Marie Aidt og på baggrund heraf perspektivere til European Eksperimental Painting (tekst 1b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

- at analysere og fortolke relationen mellem personerne i Latter (tekst 1a) og deres indbyrdes dialoger, herunder hvordan latteren bruges som kommunikationsmiddel

- at inddrage Kviums European Eksperimental Painting (tekst 1b) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen

- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

For at løse opgaven skal du altså gøre flere forskellige ting. Inden du begynder at skrive din artikel, er det derfor en god ide at skabe overblik over, hvad det egentlig er, opgaveformuleringen beder dig om at gøre. Vi kan sammenfatte det i følgende syv punkter:

For det første skal du skrive en analyserende artikel. Her er det vigtigt, at du har styr på opgavegenren. Det kan du få hjælp til i vores vejledning, som du finder her:

For det andet skal du undersøge, hvordan forholdet mellem børn og forældre kan fremstilles i kunst og litteratur. Det er altså vigtigt, at du fokuserer på forholdet mellem børn og forældre, og at du husker på, at det er fremstillingen af dette forhold, du bliver bedt om at undersøge. Det betyder, at du ikke bare skal forklare, hvad teksterne handler om (forholdet mellem børn og forældre) og supplere med dine egne meninger. Du skal frem for alt analysere, hvordan forholdet mellem børn og forældre kan fremstilles i kunst og litteratur.

For det tredje fortæller opgaveformuleringen dig hvilke eksempler på kunst og litteratur, du skal fokusere på. Der står, at du skal analysere og fortolke novellen ”Latter” og derudfra perspektivere til maleriet ”European Eksperimental Painting”.

Både novellen og maleriet er optrykt i det vejledende opgavesæt. Det er altså din analyse og fortolkning af novellen, der er opgavens hovedfokus, mens maleriets fremstilling af forholdet mellem børn og forældre skal inddrages som et perspektiv, der giver anledning til at reflektere over det overordnede emne, nemlig fremstillingen af forholdet mellem børn og ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind