HHX-opgave om: Simon Peder og Liljen og Dugdråben

Læs vores målrettede opgavehjælp til Opgave 4 fra den skriftlige eksamen i Dansk A på HHX, 17. december 2019, hvor ”Simon Peder” skal sammenlignes med digtet ”Liljen og Dugdråben”

Opgave 4 | HHX Dansk A | December 2019

Her får du hjælp til at skrive opgave om "Simon Peder" af Adam Oehlenschläger og "Liljen og Dugdraaben" af Schack von Staffeldt. Vi giver dig hjælp til at forstå opgaveformuleringen og finde et fokus samt analysere og fortolke digtene. Vi hjælper også med at sammenligne digtene med hinanden og perspektivere dem til litteraturhistorien.

Her kan du se opgaveformuleringen, som vi har lavet hjælp til:

Opgave 4

Foretag en analyse og fortolkning af ”Simon Peder” og ”Liljen og Dugdraaben”. Sammenlign digtene, og perspektivér dem litteraturhistorisk.

Tekstgrundlag:

Tekst 6: Adam Oehlenschläger: ”Simon Peder”.
Fra Poetiske Skrifter, 1805.
Tekst 7: A. W. Schack Von Staffeldt: ”Liljen og Dugdraaben”.
Fra Nye Digte, 1808.