Forkortelser i kildehenvisninger

Her får du en kort oversigt over forkortelser, som du måske støder på i forhold til kilder. Du kan måske også kan bruge dem i dine egne kildehenvisninger. 

Brug et al. eller m.fl., når kilden har mange forfattere

Hvis du har en kilde med mange forfattere, så kan det hurtigt blive nogle meget lange henvisninger, når du bruger forfatter-årstal metoden. Det er ikke et tilsvarende problem ved numerisk kildeangivelse. Du kan løse det ved at bruge forkortelsen et al. eller den danske udgave m.fl. (med flere).

Som eksempel kan du tage denne kilde med to forfattere:

Bender, J., & Gade, H.-K. (1984). Stormagtspolitikken 1945-1982. København: Munksgaard.

I opgaveteksten kan du henvise til (Bender et al.). Du må dog kun gøre det i selve kildehenvisningen. På din litteraturliste skal du skrive navne på alle forfattere til kilden. Nogle systemer har den regel, at "et al." kun må bruges, hvis der er mere end to forfattere. Henvisningen vil så hedde (Bender & Gade) i vores eksempel. Men i praksis er det ok at bruge det, så snart der er mere end én. 

Brug ibid. eller smst., når du henviser til samme kilde flere gange i træk

Der findes også en smart forkortelse, hvis du har flere henvisninger eller citater fra samme kilde lige efter hinanden. Officielt må den ikke bruges i APA, men i de fleste andre standarder er den helt ok. Den er det latinske ibid. eller på dansk smst. Begge forkortelser betyder “samme sted”. 

Hvis vi bruger kilden fra før, så skal din første henvisning til den hedde (Bender et al.) og derefter kan du skrive (ibid.) ved de følgende henvisninger. Du kan også vælge at sætte sidetal ind i parenteserne. 

I det øjeblik, du inddrager en ny kilde, må du ikke længere bruge ibid. Det er altså kun, hvor henvisningerne ikke afbrydes af andre kilder, at det kan bruges.

Brug f. eller ff., når din henvisning er på flere sider

Den sidste smarte forkortelse er bogstavet f. Det kan du bruge, hvis din kildehenvisning spreder sig ud over flere sider. Et enkelt f. bruger du til kilder på to sider et dobbelt ff. til flere sider. I engelske bøger finder du forkortelserne p. og pp., som betyder det samme. 

Hvis du f.eks. vil henvise til (Nietzsche, 1886, s. 75-76), kan du forkorte det til (Nietzsche, 1886, s. 75f.). Hvis du henviser til flere sider f.eks. 75-80, kan du skrive (Nietzsche, 1886, s. 75ff.).

Ulempen ved at bruge forkortelserne er, at din henvisning kan blive upræcis, så vi vil anbefale, at du holder dig til sidetallene.