IEEE

Systemet IEEE, som er en forkortelse for The Institute of Electrical and Electronics Engineers, bruges som standard inden for mange tekniske videnskaber.

Henvisninger skal stå i en parentes i din tekst

Her får du et eksempel på, hvordan teksten ser ud, hvis du bruger IEEE som henvisningssystem.

Bentham mente på den baggrund, at man kunne regne sig frem til handlinger i overensstemmelse med nytteprincippet ud fra en simpel formel, hvor man skulle vurdere mængden af lyst og smerte i en handlings konsekvenser. Et centralt kriterium i denne formel er nærhed. Det tæller således som mere lyst eller smerte, hvis følelsen udløses nu frem for senere [8]. 

Nærhedsprincippet står som en væsentlig forskel mellem nytteetikken og Peter Kemps teknologietik. Kemp argumenterer for, at den traditionelle etik ikke kan indfange de etiske problemstillinger, som moderne teknologi fører til. Gennem teknologi kan mennesket i dag påvirke livet for mennesker på globalt plan og i fremtidige generationer [9].

Kemp er inspireret af den amerikanske filosof Hans Jonas, som i 1979 formulerede et afstandsetisk imperativ: ”Du skal handle således, at din handlings virkninger ikke bliver en hindring for fuldt og ægte menneskeligt liv fremover.” [9, p. 51]. Jonas’ imperativ betyder, at vi skal overveje om vores nuværende handlinger kan få konsekvenser for fremtidens mennesker. 

IEEE bruger altså henvisningsformen [Kildenummer, p. sidetal]. Hvis der er flere sider, bruges forkortelsen pp. P. står for pagina, som betyder side på latin. 

Din litteraturliste skal opstilles i kildernes rækkefølge

Litteraturlisten skal opstilles efter kildernes rækkefølge, og det ser sådan ud i IEEE:

Litteraturliste

[7]  D. Carrington, »Tree planting 'has mind-blowing potential' to tackle climate crisis,« 4 Juli 2019b. [Online]. Available: https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/04/planting-billions-trees-best-tackle-climate-crisis-scientists-canopy-emissions. [Senest hentet eller vist den 23 februar 2020].

[8]  B. Troelsen, Moralen og dens begrundelse, Aarhus: Systime, 2002. 

[9]  J. Z. Hagen, Eksistens og Ansvar, 2. udgave, København: Gyldendal, 1999. 

[10]  C. Aller, S. Haynes og J. Worland, »Time 2019 Person of the Year: Greta Thunberg,« 30 december 2019. [Online]. Tilgængelig: https://time.com/person-of-the-year-2019-greta-thunberg/. [Senest hentet eller vist den 18 Februar 2020].

[11]  G. Thunberg, »Greta Thunberg's Speech At The U.N. Climate Action Summit,« 23 september 2019. [Online]. Tilgængelig: https://www.npr.org/2019/09/23/763452863/transcript-greta-thunbergs-speech-at-the-u-n-climate-action-summit?t=1582186337431
 

Herunder kan du se, hvordan du henviser i IEEE til de mest almindelige kildetyper. Du skal også følge de forskellige layoutmæssige krav som f.eks. de firkantede [parenteser] og placeringen af komma m.v. Her kan du finde eksempler på andre typer

Bøger

Her kan du se, hvordan en henvisning til en bog skal opstilles i IEEE. Udgave betyder, at forlaget har rettet i bogen og udsendt den på ny. Så du behøver ikke at skrive det, hvis bogen er første udgave.

[Kildenummer] Forbogstaver. Efternavn. Titel, Udgave, By: Forlag, Udgivelsesår.

Eksempel

[9]  J. Z. Hagen, Eksistens og Ansvar, 2. udgave, København: Gyldendal, 1999. 

Artikler fra antologier

Antologier er bøger, som samler bidrag fra flere forfattere i form af forskellige artikler eller uddrag. 

[Kildenummer] Forbogstav. Efternavn, “Titel,” i Bogens navn,  Forbogstav. Efternavn, Forlagsnavn, pp. sidetal, Udgivelsesår.

Eksempel:

[2] K. Hede, M. Frøsig, F. G. Jørgensen og P. Paludan-Müller, »Fra æggeleder til livmor,« i Biologi i udvikling, M. Frøsig, Red., Nucleus, 2014.

Artikler i tidsskrifter

Hvis teksten står i en artikel i et tidsskrift, skrives tidsskriftets navn ikke med kursiv. Til gengæld skal du angive årgang, nummer og sidetal.

[Kildenummer] Forbogstav. Efternavn, “Titel,” Tidsskriftets navn, årgang, nummer, pp. sidetal, Udgivelsesår.

Eksempel:

[94]  M. A. Petersen og T. S. Petersen, »Why prohibit study drugs?,« Drugs: Education, Prevention and Policy, årg. 26, nr. 4, pp. 356-364, 2019. 

Artikler fra aviser

[Kildenummer] Forbogstav. Efternavn, "Titel“, Avisens navn, årstal.

Eksempler

[42]  S. D. Langpap, »Hjernedoping vinder indpas,« Jyllands Posten, 2014. 

Indhold fra internetsider

I IEEE skal du angive følgende oplysninger om internetsider:

[Kildenummer] Forbogstav. Efternavn, “Titel,” Dato på siden. [Online]. Tilgængelig: URL. [Senest hentet eller vist den dato og år]

Eksempel

[6]  I. M. Fossum, »Når partier skifter holdninger, følger vælgerne med,« 8 april 2021. [Online]. Tilgængelig: https://bss.au.dk/insights/samfund-1/2021/naar-partier-skifter-holdninger-foelger-vaelgerne-med/. [Senest hentet eller vist den 21 maj 2021].

Nogle gange er der ikke en klar forfatter på websitet. I det tilfælde skal du bruge navnet på sidens afsender. Det kan f.eks. være en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed. Du kan se mere om, hvordan du finder oplysninger på internetsider her.