Google Docs

Herunder får du en trin-for-trin-vejledning i at bruge Google Docs til dine kildehenvisninger og litteraturliste.

Trin 1: Opret dine kilder

Du starter med at åbne det dokument, som du skriver din opgave i. Derefter vælger du menupunktet “Tools”. Her finder du Google Docs automatiske system midt i menuen.  Først skal vi have oprettet dine kilder. Det gør du ved at klikke på “Citations”.

Du finder "Citations" i menuen "Tools".

Google Docs åbner nu sidepanelet “Citations” for dig. Her kan du oprette dine kilder. Først skal du vælge et henvisningssystem. Vi foreslår, at du vælger APA, da det er et af de mest almindeligt brugte systemer. 

Når du er klar til at oprette kilderne, kan du trykke på “+ Add citation source”. 

Først skal du vælge typen af kilde (Source type), og hvor du har kilden fra (Accessed by). Her har vi valgt “Book” og “Print”. Altså en trykt bog. Derefter har vi skrevet oplysningerne ind på “Humor i Dansk”, udgivet i 2007 på forlaget Systime i Aarhus. Den er skrevet af Michael Balle Jensen.

Oprettelse af en bog i "Citations".

Når du har udfyldt felterne, så trykker du bare “Add citation source”. Du har nu oprettet din første kilde. Det tager lidt tid, hvis du skal have oprettet mange kilder, men det kan være en god ting at gøre, hvis du f.eks. behøver en lille pause i din skrivning.

Google Docs giver dig anbefalinger til relevante kildeoplysninger. De er felterne, som er markeret med en lille stjerne *. Du behøver altså ikke udfylde alle felter.

Du kan godt vælge et andet henvisningssystem senere i din skriveproces fx Chicago i stedet for APA. Er du allerede begyndt at indsætte kildehenvisninger i teksten, bliver de dog ikke automatisk opdateret til det nye system. Derfor skal du indsætte dem på ny.

Trin 2: Indsæt kildehenvisninger i din opgave. 

Når du skal henvise til kilderne i din opgave, så stiller du bare din cursor der, hvor du vil have en henvisning. Så åbner du sidepanelet ved at vælge “citation” i “Tools”. Så får du en liste over de kilder, du har oprettet. Vælg den relevante kilde og tryk “cite”.

Docs indsætter nu en parentes med henvisningen i din tekst. Der vil være et # i parentesen. Her kan du indskrive sidetallet fra bogen eller slette tegnet, hvis du ikke har brug for sidetal på henvisningen. Henvisningen ser sådan ud:  

(Jensen, 2007, s. 25-26)

Hvis du gerne vil have henvisningen i en fodnote nederst på siden, indsætter du blot fodnoten først. Du skal stå det sted i teksten, hvor fodnoten skal indsættes. Du vælger “Footnote” i menuen “Insert”. Når din cursor står nede i noten, vælger du den relevante kilde og trykker “Cite”. Så indsættes henvisningen nede i fodnoten.

Trin 3: Indsæt en litteraturliste i din opgave

Når du har skrevet din opgave, så er det tid til at få litteraturlisten på plads.  Du stiller din cursor på den side, hvor du vil have din litteraturliste. Så opretter du litteraturlisten ved at klikke på “Citations” i menuen "Tools". 

Nederst i den sidebar, som åbner med din kildeliste, klikker du på “Insert bibliography”.

Docs vil nu lave en litteraturliste til dig. Listen bliver lavet som tekst, så du kan sagtens rette i den efterfølgende. Du skal være opmærksom på, at listen ikke bliver automatisk opdateret. Derfor skal du slette og oprette listen igen, hvis du tilføjer flere kilder.

Hvis du flytter dit dokument over i Word

Hvis du vil flytte dit dokument over i Word, får du desværre ikke de oprettede kilder automatisk med. Henvisninger og litteraturliste, som du har indsat i dokumentet, bliver overført til Word som almindelig tekst. Men de bliver ikke del af det automatiske kildesystem i Word. Hvis du vil bruge Words system, skal du altså oprette dine kilder på ny.