Harvard

Harvard er navngivet efter Harvard Universitetet, hvor systemet oprindeligt er opstået, men det findes i mange varianter. Harvard er et udbredt system til henvisninger, som bruges over det meste af universitetsverdenen, men måske især inden for humanistiske og sundhedsvidenskabelige fag.

Henvisninger skal stå i en parentes i din tekst

Harvard henviser til en kilde med en parentes i teksten, hvor der står (Efternavn, årstal, evt. sidetal). Her har du et eksempel på, hvordan henvisningerne i Harvard skal se ud:

Verdens historikere er uenige om, hvem der vandt krisen. Jacob G. Hornberger (Hornberger, 2015) og Ole Karup Petersen (Bender & Gade, 1984, s. 118) mener, at Sovjetunionen vandt krisen. De anser raketterne på Cuba som et smart træk, der gav Khrusjtjov noget, han kunne bytte med, så Cubas tilslutning til kommunismen kunne bevares trods amerikansk modstand. David Marples (Marples, 2012) og Erling Bjøl (Bjøl, 1988, s. 132-134) mener imidlertid, at Kennedy vandt krisen.

Bemærk, at Harvard har en regel om, at der skal være komma mellem efternavnet, årstallet og sidetallet. 

Litteraturliste

Eksempel på litteraturliste lavet med Harvard:

Litteraturliste

Bender, J. & Gade, H. K., 1983. Stormagtspolitikken 1945-1982. København: Munksgaard.

Bjøl, E., 1988. Verdenshistorien efter 1945 Bind 1: Duellen uden ende. 3. udg. red. København: Politikens Forlag.

Hornberger, J. G., 2015. The Communists Won the Cuban Missile Crisis. [Online] 
Tilgængelig fra: https://www.fff.org/2015/01/08/communists-won-cuban-missile-crisis/ [Lokaliseret 14. december 2016].

Marples, D., 2012. How JFK Beat Khrushchev in Cuban Missile Crisis. [Online] Tilgængelig fra: https://www.themoscowtimes.com/2012/10/25/how-jfk-beat-khrushchev-in-cuban-missile-crisis-a18871 [Lokaliseret 19. maj 2021].

I Harvard er værkerne sorteret alfabetisk efter forfatternes efternavn. Fornavne og mellemnavne er kun angivet ved forbogstaver. Oplysningerne på listen er forskellige alt efter kildetype. Herunder finder du en lille skabelon til de mest almindelige. Her kan du finde eksempler på andre typer

Bøger

Her kan du se, hvordan en henvisning til en bog skal opstilles i Harvard. Du skal også følge de forskellige layoutmæssige krav som f.eks. kursiv og (parenteser).

Efternavn, Forbogstaver., Udgivelsesår. Titel. (Evt. udgave). Udgivelsesby: Forlagsnavn 

Udgave betyder, at forlaget har rettet i bogen og udsendt den på ny. Så du behøver ikke at skrive det, hvis bogen er første udgave.

Eksempel

Bjøl, E. (1988). Verdenshistorien efter 1945 Bind 1: Duellen uden ende (3. udg.). København: Politikens Forlag.

Artikler fra tidsskrifter og bøger

I gymnasiet og på andre uddannelser vil du ofte støde på antologier. Det vil sige bøger, som samler forskellige artikler eller uddrag fra andre bøger. Du kan også være ude for forskellige former for tidsskrifter, aviser eller magasiner, hvor du skal henvise til en specifik artikel.

I begge disse tilfælde har Harvard en regel for henvisning, som du skal følge. Du skal også følge de forskellige layoutmæssige krav som f.eks. kursiv og (parenteser).

Efternavn, Forbogstaver., Udgivelsesår. Artiklens titel. I: Forbogstaver. Efternavn, (Evt. red.), Titel på bogen. By: Forlagsnavn (Evt. udgave), s. sidetal.

Eksempel:

Kjellström, S., 2016. Forskningsetik. I: M. Henricson, red., Videnskabelig teori og metode. København: Munksgaard. s. 71-96.

Bemærk den ændrede rækkefølge i navnet på forfatteren til bogens. Artikler fra tidsskrifter skal du opstille lidt anderledes:

Efternavn, Forbogstaver., Udgivelsesår. Artiklens titel. Tidsskriftets navn. Årgang/volumen (nummer), s. sidetal.

Eksempel:

Albrechtslund, A., 2009. Overvågning i det offentlige rum. Arkitekten, Oktober, 12 (111), s. 48-49.

Indhold fra internetsider

Indhold fra internetsider kan være alt lige fra artikler til videoer. Du altid angive sidens præcise URL.  Det er også vigtigt, at du sætter den dato på, hvor du læste webstedet, da webstedet kan ændre sig efterfølgende. I Harvard skal du altså angive følgende oplysninger om internetsider:

Efternavn, Forbogstaver., År. Titel på sidens indhold. [Online] Tilgængelig fra: URL’en. [Lokaliseret fra datoen].

Eksempel

Marples, D., 2012. How JFK Beat Khrushchev in Cuban Missile Crisis. [Online] Tilgængelig fra: https://www.themoscowtimes.com/2012/10/25/how-jfk-beat-khrushchev-in-cuban-missile-crisis-a18871 [Lokaliseret 19. maj 2021].

Nogle gange er der ikke en klar forfatter på websitet. I det tilfælde skal du bruge navnet på sidens afsender. Det kan f.eks. være en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed.