Chicago

Chicago er udviklet af forlaget University of Chicago Press, som er et stort forlag inden for faglitteratur i universitetsverdenen.

Henvisninger skal stå i en parentes i din tekst

Chicago henviser til en kilde med en parentes i teksten, hvor der står (Efternavn årstal, evt. sidetal). Her har du et eksempel på, hvordan henvisningerne i Chicago skal se ud:

Fra et overordnet plan kan vi dermed sige, at Thunberg i sin kritik af de politiske ledere lægger sig op ad Hans Jonas’ afstandsetiske imperativ: ”Du skal handle således, at din handlings virkninger ikke bliver en hindring for fuldt og ægte menneskeligt liv fremover.” (Hagen 1999, 51). 

Den etiske tilgang er noget anderledes hos Bjørn Lomborg. Lomborg blev i 2019 interviewet af Peter Robinson til en udsendelse for the Hoover Institution (Robinson 2019).  Lomborg var tidligere en markant skeptiker, men har i dag accepteret den generelle konsensus blandt verdens klimaforskere (O. H. Jensen 2020). 

Bemærk, at Chicago ikke sætter komma før årstallet. Men der sættes komma inden et eventuelt sidetal. Hvis der er flere forfattere med samme efternavn, så skal man indsætte forbogstaverne i henvisningerne.

Litteraturliste

Eksempel på litteraturliste lavet med Chicago:

Litteraturliste

Hagen, Jimmy Zander. 1999. Eksistens og Ansvar. 2. udgave. København: Gyldendal.

Jensen, Michael Balle. 2007. Humor i dansk. Aarhus: Systime.

Jensen, Ole Hedegaard. 2020. »Om klimaforandringer.« Systime.dk. Senest hentet eller vist den 18. februar 2020. https://klimaforandringer.systime.dk/.

Robinson, Peter. 2019. Cost-Effective Approaches To Save The Environment, With Bjorn Lomborg. 4. Marts. https://www.hoover.org/research/cost-effective-approaches-save-environment-bjorn-lomborg.

Thunberg, Greta. 2018. The Disarming Case to Act Right Now on Climate Change. November. Senest hentet eller vist den 20. februar 2020. https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate_change.

I Chicago er værkerne sorteret alfabetisk efter forfatternes efternavn. Fornavne og mellemnavne skrives fuldt ud. Oplysningerne på listen er forskellige alt efter kildetype, men alle typer af kilder skrives på samme liste. Herunder finder du en lille skabelon til de mest almindelige. Du skal også følge de forskellige layoutmæssige krav som f.eks. kursiv og (parenteser). Her kan du finde eksempler på andre typer.

Bøger

Efternavn, Fornavn. Udgivelsesår. Titel. Evt. udgave. Udgivelsesby: Forlagsnavn 

Eksempler:

Bjøl, Erling. 1988. Verdenshistorien efter 1945 Bind 1: Duellen uden ende. 3. udg. København: Politikens Forlag.

Strunge, Michael. 1999. Samlede Strunge. København: Borgen.

Du skal ikke skrive udgave på bøgerne, hvis de er førsteudgave.

Artikler fra antologier

Antologier er samlinger af forskellige artikler eller uddrag. Dem skal du henvise til på denne måde:

Efternavn, Fornavne. Udgivelsesår. »Artiklens titel.« I Titel på bogen, redigeret af/af Fornavn Efternavn, Evt. udgave., sidetal, By: Forlagsnavn.

Eksempel:

Hede, Kirsten, Marianne Frøsig, Frank Grønlund Jørgensen, og Paul Paludan-Müller. 2014. »Fra æggeleder til livmor.« I Biologi i udvikling, redigeret af Marianne Frøsig, 45-57. 2. udg. Aarhus: Nucleus.

Bemærk den ændrede rækkefølge i navnet på forfatteren til bogen. 

Artikler fra tidsskrifter

Efternavn, Fornavn. Udgivelsesår. »Artiklens titel.« Tidsskriftets navn, Årgang/volumen: sidetal.

Eksempel:

Albrechtslund, Anders. 2009. »Overvågning i det offentlige rum.« Arkitekten, Oktober: 48-49.

Artikler fra aviser

Efternavn, Fornavn. Udgivelsesår. »Artiklens titel.« Avisens navn

Eksempel:

Plambeck, Dy. 2017. »Vi har sønderrevet det danske sprog.« Politiken. 

Bemærk at der er ikke er krav om at indsætte datoen på artiklen, når du bruger Chicago.

Indhold fra internetsider

I Chicago skal du  angive følgende oplysninger om internetsider:

Efternavn, Fornavn. År. Titel på siden. Udgivelsesdag og måned. Senest hentet eller vist den dato. URL’en.

Eksempel

Hornberger, Jacob G. 2015. The Communists Won the Cuban Missile Crisis. 8. januar. Senest hentet eller vist den 14. december 2016. https://www.fff.org/2015/01/08/communists-won-cuban-missile-crisis/.

Nogle gange er der ikke en klar forfatter på websitet. I det tilfælde skal du bruge navnet på sidens afsender. Det kan f.eks. være en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed. Se mere om at finde oplysningerne her.