Afstemning af redoxreaktioner

Sådan afstemmer du redoxreaktioner

 • Når man afstemmer en redoxreaktion, skal man gå igennem nedenstående fem trin:
  1. Bestem oxidationstal.
  2. Afstem oxidation med reduktion.
  3. Afstem ladning med H+ (hvis sur opløsning) eller med OH- (hvis basisk opløsning).
  4. Afstem O-atomer med vand.
  5. Tjek om H-atomer passer.

Afstemning i sur opløsning

 • Som eksempel ser vi på redoxreaktionen mellem MnO4- og SO32- i sur opløsning:

Trin 1: Bestem oxidationstal

 • MnO4-
  • Ud fra vores regler om oxidationstal ved vi, at hver af de fire O-atomer har -2 i oxidationstal.
  • Mn er vores ubekendte, så den kalder vi x.
  • Der er tale om en sammensat ion, der har ladningen -1. Det giver os denne ligning:
Mn har altså her oxidationstallet +7 (VII).
 • SO32-
  • Ud fra vores regler om oxidationstal ved vi, at hver af de tre O-atomer har -2 i oxidationstal.
  • S er vores ubekendte, så den kalder vi x.
  • Der er tale om en sammensat ion, der har ladningen -2. Det giver os denne ligning:
S har altså her oxidationstallet +4 (IV).
 • Mn2+
  • Mn2+ er en simpel ion. I simple ioner er oxidationstallet lig med ionens ladning.
  • Mn har altså her oxidationstallet +2.
 • SO42-
  • Ud fra vores regler om oxidationstal ved vi, at hver af de fire O-atomer har -2 i oxidationstal.
  • S er vores ubekendte, så den kalder vi x.
  • Der er tale om en sammensat ion, der har ladningen -2. Det giver os denne ligning:
S har altså her oxidationstallet +6 (VI).
 • Vi skriver de fundne oxidationstal ind i ligningen (normalt skriver man dem med romertal):

Trin 2: Afstem oxidation med reduktion

 • S startede med et oxidationstal på 4 (IV) og steg så til et oxidationstal på 6 (VI). S gik altså 2 op i oxidationstal. S blev altså oxideret.
 • Mn startede med et oxidationstal på 7 (VII) og faldt så til et oxidationstal på 2 (II). Mn gik altså 5 ned i oxidationstal. Mn blev altså reduceret.
 • Man plejer at skrive det op således:
  • S:     2↑
  • Mn: 5↓
 • For at afstem
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind