Alkener

Hvad er en alken?

  • Alkener er en type carbonhydrider.
  • En alken er opbygget af C- og H-atomer og indeholder en dobbeltbinding.

Eksempel: ethen

  • Den simpleste alken er ethen, som har molekylformlen: C2H4.
  • Strukturformel for ethen:
  • Ethen har en plan struktur (alle atomerne ligger i samme plan):
Bindingsvinklen ses på ovenstående billede at være 120°.
  • C=C dobbeltbindingen er fastlåst. Der er altså ikke fri drejelighed om C=C dobbeltbindinger (som der ellers er i C-C enkeltbindinger):

Cis-trans-isomeri

  • Den fastlåste struktur omkring C=C dobbeltbindingen gør, at alkener har en isomeriform, som kaldes for cis-trans-isomeri
  • Eksempel på cis-trans-isomeri:
Begge molekyler har molekylformlen C4H8, men de har forskellig opbygning og er derfor forskellige. 
  • Hvis de to H-atomer sidder på samme side af dobbeltbindingen, kalder man det en cis.
  • Hvis de to H-atomer sidder på modsatte sider af dobbeltbindingen, kalder man det e
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind