Polaritet

Elektronegativitet

 • Elektronegativitet er et mål for, hvor stærkt et atom tiltrækker elektroner.
 • Jo højere et atoms elektronegativitet er, jo stærkere er atomet til at tiltrække elektroner.
 • Følgende fire atomers elektronegativitet er godt at kunne udenad (dog ikke nødvendigt):
AtomElektronegativitet
H (hydrogen)2,1
C (carbon)2,5
O (oxygen)3,5
F (fluor)4,0
 • Elektronegativitet er nøglen til at vurdere, om to forskellige stoffer kan opløses i hinanden.

Polære og upolære molekyler

 • Polære bindinger:
  • Forskellen i elektronegativitet mellem atomerne er større end 0,5.
  • Polære bindinger gør molekyler polære. Polære molekyler har en skæv elektronfordeling.
 • Upolære bindinger:
  • Forskellen i elektronegativitet mellem atomerne er mindre end 0,5.
  • Upolære bindinger gør molekyler upolære. Upolære molekyler har en ligelig elektronfordeling.
 • H2O er et klassisk eksempel på et polært molekyle:

O har en elektronegativitet på 3,5 mens H har ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind