Det periodiske system

Hvad er det periodiske system?

 • Alt stof i verden er, groft sagt, opbygget af lidt over 100 grundstoffer. Disse grundstoffer fremgår af det periodiske system:
 • Hvert grundstof har et atomnummer, et symbol og et navn. Vi ser her to eksempler:
AtomnummerSymbolNavn
1Hydrogen
2HeHelium
 • Atomnummeret bestemmes af antallet af protoner. Hydrogen er nummer 1, fordi det kun indeholder én proton, helium er nummer 2, fordi det indeholder to protoner osv.
 • Symbolet starter altid med stort bogstav. Symbolet for helium er således He og ikke he.

Sådan aflæser du det periodiske system

 • Rundt om hvert grundstof i det periodiske system står der nogle tal. Vi ser her et eksempel:

 • Tallet nederst til venstre er atomnummeret. Atomnummeret for natrium er 11. Na indeholder dermed 11 protoner.
 • Tallet øverst til venstre angiver både atommassen og molarmassen:
  • Atommassen for Na er 22,99 u.
  • Molarmassen for Na er også 22,99 g/mol.
 • Tallene i højre side angiver elektronstrukturen (eller elektronkonfigurationen). Natrium har altså elektronstrukturen: 2, 8, 1.
 • Bemærk, at der kan
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind