Organisk kemi

På Kemi C gennemgås normalt følgende stoftyper:

  • Carbonhydrider (normalt det vigtigste emne).
  • Alkoholer (nogle Kemi C hold gør meget ud af alkoholerne, mens andre kun behandler dem overfladisk).
  • Carboxylsyrer (omtales normalt kun overfladisk på Kemi C).

Bemærk, at din lærer har ret stor valgfrihed i forhold til pensum i Organisk Kemi. Vi anbefaler derfor, at du for en sikkerheds skyld undersøger, hvilke emner din lærer har valgt at fokusere på.