Alkyner

Hvad er en alkyn?

  • Alkyner er en type carbonhydrider.
  • En alkyn er opbygget af C- og H-atomer og indeholder en tripelbinding.

Eksempel: Ethyn

  • Den simpleste alkyn er ethyn, som har molekylformlen C2H2.
  • Strukturformel for ethyn:
  • Ethyn har en lineær struktur (alle atomer ligger langs den samme linje):
Da opbygningen er lineær, er vinklen mellem C-H enkeltbindingen, og C≡C tripelbindingen 180°

Molekylformel for alkyner

  • Molekylformler for alkyner følger altid denne formel:

\large \large \large \mathrm{C_nH_{2n-2}}

  • n angiver antallet af C-atomer. Hvis man kender antallet af C
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind