Fældningsreaktioner

Hvad er en fældningsreaktion?

  • En fældningsreaktion er en reaktion, hvor to ioner i vandig opløsning (aq) bindes sammen til én ionforbindelse på fast form (s).
  • Ionforbindelsen er opbygget som et stort iongitter, og derfor ses der bundfald ved en fældningsreaktion.

Eksempel: Blanding af AgNO3 og NaCl

  • Som eksempel ser vi på en vandig opløsning af sølvnitrat (AgNO3), og en vandig opløsning af natriumchlorid (NaCl):
  • Sølvnitrat-opløsningen indeholder ionerne, Ag+ og NO3-, mens natriumchlorid-opløsningen indeholder
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind